Verbouw en Onderhoud

Borst Bouw verbouw en onderhoud

Scheuren in de muren, klemmende ramen en deur of verzakkingen in de vloer. Het zijn signalen dat de fundering is aangetast en u waarschijnlijk moet gaan denken aan de herstelwerkzaamheden. In sommige gevallen kan funderingsherstel in combinatie met het realiseren van een kelder een aantrekkelijk investering zijn. 

Met meer dan 15 jaar ervaring in restauratie, funderingsherstel en renoveren van veelal monumentale panden hebben wij dit tot een van onze specialismes gemaakt.

Ook geven wij advies en hulp met procedures en subsidies.

Met ons werkgebied richten wij ons vooral op Noord-holland.  Tevens is er veel ervaring met binnenstedelijke bouw zoals Amsterdam, Haarlem, Hoorn en Alkmaar. Een persoonlijke benadering in combinatie met heldere afspraken. Daarbij staan uw  wensen (programma van eisen) en het budget centraal.